Sprzątanie poremontowe w Warszawie, a umiejętności i niepewności

2020-07-26

Czy to oznacza, że ludzie wątpią w kobiety? Że jeśli nie mają one udokumentowanych kompetencji, to ludzie nie wierzą, iż kobiety sobie poradzą?


Sprzątanie poremontowe Warszawa http://uslugi-sprzatanie.pl/sprzatanie-po-remoncie-warszawa/, a kompetencje

Nadal tak się zdarza. I same kobiety również podają siebie w wątpliwość. Szef, który widzi, że kandydat na pracownika ma trzy z pięciu oczekiwanych kompetencji, da mu szansę, bo uważa, że mężczyzna da sobie radę. Od kandydatki oczekuje wszystkich pięciu. W przypadku kobiet jest zdecydowanie większy rozdźwięk między tym, co potrafią, a tym, jak są postrzegane w nakierowaniu na sprzątanie poremontowe w Warszawie.


Jedną częścią tego zjawiska jest to, że kobiety nie pokazują swoich umiejętności, a drugą fakt, że otoczenie mniej w nie wierzy, jeśli wcześniej tych doświadczeń nie miały. To zostało potwierdzone w badaniach. Rozmawiałam z osobą, która sprawdza poziom gotowości kobiet do zajmowania wysokich stanowisk. Otrzymywała ona rewelacyjne CV, ale kiedy spotykała się z ich właścicielkami, stwierdzała, że nigdy nie wybrałaby ich do roli liderek w odniesieniu do sprzątania poremontowego w Warszawie.


Mamy więc wiele umiejętności, których nie potwierdzamy pierwszym wrażeniem. Wydaje mi się, że projektujemy swoją niepewność. Kiedy dochodzi do spotkania, wszystko, co w nas jest, język ciała, sposób wchodzenia w relacje i komunikacja nabierają istotnego znaczenia. Pewność siebie jest więc istotnym elementem autoprezentacji swoich kompetencji. Bardziej boimy się porażki, musimy się bardziej zabezpieczać. My za długo myślimy, zanim zaczniemy działać. Dla kobiet pokonywanie kolejnych wyzwań jest sposobem budowania poczucia własnej wartości, natomiast dla mężczyzn manifestacją własnej wartości w aspekcie sprzątania poremontowego w Warszawie.


Dokładnie. Dla kobiet droga kariery rozpoczyna się później, bo odkładamy podjęcie wyzwań, aby się bardzo dobrze przygotować. Wydłużamy fazę pasywną zamiast działać. Ważne jest, żeby nie bać się zaryzykować, nie powtarzać wiecznie czegoś, co już się kiedyś robiło. I do tego też potrzebna jest wysoka świadomość. Nigdy nie będziemy na sto procent gotowe, ale mężczyźni też nie są i wchodzą w to.