Pozycjonowanie stron google, a marketing online

2020-07-15

To jednak nie zawsze staje się całkowicie prostą sprawą i do całościowej realizacji, bowiem marketing internetowy z jednej strony a szeroko pojęty marketing tradycyjny z kolejnej mają odmienne cechy charakterystyczne.


Pozycjonowanie stron google, a rozwój współczesnego Internetu

Pierwszy z nich stosuje bowiem politykę promocyjną skoncentrowaną na tworzonej ad hoc personalizacji, czyli w zależności od potrzeb użytkowników, drugi natomiast ma optykę promocyjną niezróżnicowaną, jednakową w stosunku do wszystkich odwiedzających - w rezultacie w przypadku marketingu online cena produktów lub usług jest ustalana przez klientów, a w przypadku marketingu klasycznego przez samą firmę, jeżeli wskazuje się na pozycjonowanie stron google http://mateuszkozlowski.pl/.


Inny czynnik różniący te dwa rodzaje marketingu wiąże się z faktem, że w działalności promocyjnej przez sieć - w odróżnieniu od promocji tradycyjnej - mamy bezpośredni dostęp do klientów poprzez komputer i podłączenie do Internetu. Nie trzeba też zapominać o kolejnym podstawowym aspekcie - o typologii promocji.


O ile marketing internetowy szczyci się strategią pull, w której to sam użytkownik, stający się podmiotem aktywnym, jest przyciągany przez reklamę online, to marketing tradycyjny odznacza się strategią push, w której użytkownik, będący podmiotem pasywnym, jest zmuszany - odważmy się to powiedzieć do wchłaniania każdej formy reklamy masowej. Rozwój Internetu i sieci jest frenetyczny ciągle powstają nowe kanały komunikacji, które można wykorzystywać do działań promocyjnych online. Można tu podać takie przykłady, jak network online, tv cyfrowa, media społecznościowe, streaming w sieci, z których można korzystać w trakcie kampanii marketingu online.