Mikroskopia sem to technika stosowana w wielu dyscyplinach

2019-10-16

Mikroskopia elektronowa służy człowiekowi od wielu. Współczesna mikroskopia elektronowa nie może być traktowana jako jednolita technika badania materiałów. Od tego momentu mikroskopia elektronowa stała się kluczową techniką badawczą pozwalającą na obserwację obiektów o rozmiarach poniżej 1 µm, zwiększając możliwość postrzegania mikrostruktury materii. Mikroskopia sem to technika stosowana w wielu dyscyplinach. Mikroskopia krio-elektronowa nie wymaga tak kłopotliwych zabiegów przygotowawczych. Mikroskopia krio-elektronowa obrazuje maleńkie cząsteczki biologiczne lepiej i prościej. Mikroskopia z kontrastem różnicowo-interferencyjnym ma wiele zalet. W porównaniu z mikroskopia kontrastowo-fazowa istnieje możliwość pełnego wykorzystania apertury numerycznej (brak przysłony pierścieniowej) oraz zastosowania. Z drugiej strony jednak mikroskopia optyczna jest ograniczona przez skończoną zdolność rozdzielczą ze względu na długość fali światła widzialnego. Na chwilę obecną mikroskopia elektronowa korzysta z urządzeń takich jak elektronowy mikroskop transmisyjny, elektronowy mikroskop skaningowy oraz tak zwany mikroskop jonowy. Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) daje nam możliwość obserwacji ukształtowania powierzchni komórek roślinnych. Mikroskopia elektronowa wykazuje, że MPVP ma pleomorficzne fimbrie i ma zazwyczaj zgrubnie kulisty kształt. Oprócz medycyny, mikroskopia elektronowa z powodzeniem sprawdza się również w technice. W szczególności, mikroskopia fluorescencyjna jest zdolna do wykrycia pojedynczych cząsteczek lub organelli komórkowych. [11] Mikroskopia fluorescencyjna posiada wiele niezaprzeczalnych zalet. Grupa analityków z klasy 3AFK uczestniczyła w zajęciach: “Pasjonująca mikrobiologia – mikroskopia elektronowa w biologii i medycynie”. Mikroskopia konfokalna jest przydatną klinicznie, nieinwazyjną metodą przyżyciowego obrazowania mikroskopowej struktury rogówki i spojówki oka, a także powiek. Mikroskopia konfokalna to fascynująca metoda tworzenia wysokiej rozdzielczości obrazów tkanek. Mikroskopia konfokalna, jako odmiana mikroskopii świetlnej, do tworzenia obrazów wykorzystuje widmo światła widzialnego. Mikroskopia elektronowa z mikroanalizą EDS znajduje zastosowanie w badaniach bardzo wielu rodzajów próbek. Dyfrakcja elektronowa pozwala na identyfikację fazową nanoobiektów, nawet z obszarów o średnicy około. Jeśli mamy zatem wskazać narodziny dziedziny jaką jest mikroskopia elektronowa, z pewnością będzie to właśnie pierwsza połowa lat trzydziestych poprzedniego już stulecia.